Påmelding V11 Lys Våken 18.-19.februar 2023


Den påmeldte
Fyll ut med info om deltakeren, mørke felt er obligatoriske. Hvis et felt ikke kan fylles ut, skriv "X" i feltet. Hvis problemer, kontakt menighetspedagog Geir Eikrem (se kontaktdetaljer på V11-siden). Påmeldingsfrist er tirsdag 7.februar-23.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 6 spørsmål:
1.BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn brukes i PR-materiell om V11?
2. FILM: Kan små filmklipp av deltakeren brukes i PR-materiell om V11?
3.SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov (mat, allergier, adferd, funksjonshemminger e.a.)?
4.KLASSE: Skriv klasse og skole deltakeren går på (brukes for å lage grupper som deltakerne kan trives i).
5.VOKSENHJELP: Hvis behov, kan en voksen (forelder, fadder, besteforelder e.a) mulighet til å bidra praktisk eller sosialt i noen timer? F.eks. matlaging, voksennærvær, nattevakt og lignende (avtales nærmere via telefon).
6. Skriv "Sover hjemme" hvis dette er ønskelig (ikke skriv noe hvis deltaker skal sove i kirka).Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Telefonnummer til en foresatt må være tilgjengelig mens V11 pågår. Alternativ, skriv her hvis annen en foresatt skal være kontaktperson.


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: