Prekener


Her kan du høre og lese prekener

Vi er en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke som bidrar til mer himmel på jord i vår bydel. Vi har et omfattende og mangfoldig arbeid i nærmiljøet, rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser.