Kontaktinformasjon


Hinna kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: hinna.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Gamleveien 30, 4020 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder

Torbjørn Opsahl

97 56 70 74

Send epost

Sokneprest

Anne Margrethe Ree Sunde

51 84 04 00

99 72 18 95

Send epost

Diakon

Aud Synnøve Løvaas

51 84 04 00

92 24 05 45

Send epost

Kantor

Anne Jordheim

51 84 04 00

48 05 98 44

Send epost

Kapellan

Torbjørn Nedrebø

51 84 04 00

90 52 33 36

Send epost

Kateket

Geir Eikrem

51 84 04 00

40 07 34 11

Send epost

Kirketjener/vaktmester

Torbjørn Johannessen

51 84 04 00

46 42 51 14

Kommunikasjons- og administrasjonsarbeider

Sølve Tafjord

51 84 04 00

41 21 38 98

Send epost