Kontaktinformasjon


Hinna kirke

Besøksadresse: Gamleveien 30, 4020 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 
51 90 57 70
Epost: hinna.menighet.stavanger@kirken.no

Daglig leder

Torbjørn Opsahl

51 90 57 72

97 56 70 74

Send e-post

Sogneprest

Arne Berge

51 90 57 73

41161504

Send e-post

Diakon

Aud Synnøve Løvaas

51 90 57 80

Send e-post

Kateket

Kirsti Melangen

51 90 57 78

41631168

Send e-post

Kantor

Anne Jordheim

51 90 57 77

Send e-post

Kirketjener/vaktmester

Torbjørn Johannessen

Kommunikasjons- og administrasjonsarbeider

Sølve Tafjord

Send e-post

Menighetspedagog

Geir Eikrem

51 90 57 79

Send e-post

Menighetspedagog

Margunn Østebø

51 90 57 78

Send e-post

Prest

Sigbjørn Rydland Jårvik

51 90 57 74

Send e-post

Prosjektleder

June Knutsen Bendiksen

51905781

Send e-post

Prosjektleder

Kristian Boganes

51905781

Send e-post