Kontaktinformasjon


Hinna kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: hinna.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Gamleveien 30, 4020 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Sokneprest

Anne Margrethe Ree Sunde

51 84 04 00

99 72 18 95

Send e-post

Daglig leder

Camilla Vilde Oscar-Andersen

51 84 04 00

45 41 60 84

Send e-post

Diakon

Aud Synnøve Løvaas

51 84 04 00

92 24 05 45

Send e-post

Kantor

Anne Jordheim

51 84 04 00

48 05 98 44

Send e-post

Kantor (vikar)

Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen

51 84 04 00

97 14 15 73

Send e-post

Kapellan

Torbjørn Nedrebø

51 84 04 00

90 52 33 36

Send e-post

Kateket

Geir Eikrem

51 84 04 00

40 07 34 11

Send e-post

Kirketjener/vaktmester

Torbjørn Johannessen

51 84 04 00

46 42 51 14

Kommunikasjons- og administrasjonsarbeider

Sølve Tafjord

51 84 04 00

41 21 38 98

Send e-post

Menighetsarbeider

Siri Ueland Chancy

51 84 04 00

98 89 30 47

Send e-post

Menighetspedagog

Mona Elisabeth Lode

51 84 04 00

97 87 74 39

Send e-post