Vår menighet


Vår visjon er: Hinna menighet - et sted å vokse.

Vi er en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke som bidrar til mer himmel på jord i vår bydel. Vi har et omfattende og mangfoldig arbeid i nærmiljøet, rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser.