Ungdom


Vi er kjent for et godt arbeid for ungdom!

Trosopplæring (13-18 år)


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer til årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år!