Gudstjenester i Hinna kirke


Her er oversikt over gudstjenestene de kommende ukene

 

Søndag 29. november kl 11.00: Gudstjeneste, første søndag i adventstida. Prekentekst: Luk 4,16-22a. Prest: Arne Berge. Kantor Anne Jordheim. Takkoffer til menighetsarbeidet. Inntil 50 deltakere. Forhåndsregistrering på nettsida fra tirsdag før gudstjenesten. Gudstjenesten blir sendt direkte på YouTube. Prekenen til tilgjengelig på lydfil fra mandag.

Søndag 6. desember kl 11.00. Søndagsskole-gudstjeneste, ved søndagsskolelederne sammen med prest Sigbjørn Rydland Jårvik. Kantor Anne Jordheim. Vi prioriterer i dag søndagsskolen framfor "vanlig" gudstjeneste. Takkoffer til KFUK-KFUM-speiderne. Inntil 50 deltakere. Forhåndsregistrering via nettsida fra tirsdag.

Kort informasjon om de følgende søndagene, oppdateres normalt hver tirsdag:

Søndag 13. desember kl 11.00. Gudstjeneste

Søndag 20. desember kl 11.00. Julesanggudstjeneste

Julaften 24. desember kl 13.00. Familiegudstjeneste. Påmelding på nettet fra 14.12

Julaften 24. desember kl 14.30. Familiegudstjeneste. Påmelding på nettet fra 14.12

Julaften 24. desember kl 16.00. Julaftengudstjeneste. Påmelding på nettet fra 14.12

Juledag 25. desember kl 12.00. Høytidsgudstjeneste

Mer informasjon om gudstjenestene i Hinna kirke

Vi har nå forhåndsregistrering til gudstjenestene, se egen artikkel på nettsida. Det er åpent for inntil 50 deltakere. Kirken vil være åpen en halv time før gudstjenesten begynner.

Vi følger smittevernveilederen som er laget nasjonalt for gudstjenester og kirkelige handlinger og legger opp til en gradvis og kontrollert åpning av gudstjenestelivet.

Vi er pålagt av myndighetene å registrere deltakerne. Dette vil bli gjort ved at de som kommer skriver navn og telefonnummer på en liste ved inngangen. Lista vil bli makulert etter 14 dager og ikke bli brukt til annet enn eventuell smittesporing. Etter bruk av felles penn, benyttes håndsprit.

Vi har fjernet leketeppe med leker. Det er gjort klar plastposer med Barnas Søndagsblad til utdeling til barn som kommer til kirken. Vi kommer også til å ha en kort skattkistesamling i gudstjenesten.

Det blir mulighet for å gi takkoffer enten ved bruk av Vipps.

I planleggingen av gudstjenestene følger vi disse fire hovedprinsippene:

  1. Syke personer kan ikke delta eller være til stede
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Vi følger regelen om 1 meters avstand. De som bor i samme husstand kan være nærmere hverandre.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Tilbake