Gudstjenester i Hinna kirke


Her er oversikt over gudstjenestene de kommende ukene

 

Lørdag 26. september kl 10.00: Konfirmasjonsgudstjeneste, kun for inviterte. Prest Sigbjørn Rydland Jårvik. Kateket Kirsti Melangen. Kantor: Anne Jordheim. Trompet: Nikita Alexeev. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Lørdag 26. september kl 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste, kun for inviterte. Prest Sigbjørn Rydland Jårvik. Kateket Kirsti Melangen. Kantor: Anne Jordheim.Trompet: Nikita Alexeev. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Lørdag 26. september kl 15.00: Konfirmasjonsgudstjeneste, kun for inviterte. Prest Sigbjørn Rydland Jårvik. Kateket Kirsti Melangen. Kantor: Anne Jordheim.Trompet: Nikita Alexeev. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 27. september kl 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste med dåp. Åpen for alle (men max 200). Prest Sigbjørn Rydland Jårvik. Kateket Kirsti Melangen. Kantor: Anne Jordheim. Trompet: Nikita Alexeev. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Lørdag 3. oktober kl 10.00: Konfirmasjonsgudstjeneste, kun for inviterte. Prest Arne Berge. Kateket Kirsti Melangen. Kantor Anne Jordheim. Kornett: Camilla Olsen-Hagen. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Lørdag 3. oktober kl 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste, kun for inviterte. Prest Arne Berge. Kateket Kirsti Melangen. Kantor Anne Jordheim. Kornett: Camilla Olsen-Hagen. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Lørdag 3. oktober kl 15.00: Konfirmasjonsgudstjeneste, kun for inviterte. Prest Arne Berge. Kateket Kirsti Melangen. Kantor Anne Jordheim. Kornett: Camilla Olsen-Hagen. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 4. oktober kl 11.00: Gudstjeneste. Prest Arne Berge. Kantor Anne Jordheim. Dåp. Takkoffer. 

Søndag 18. oktober kl 11.00: Familiegudstjeneste. Fireåringene deltar og får bok. Prest Arne Berge. Kantor Anne Jordheim. Dåp. Takkoffer. Menighetsmøte om gudstjenestene i Hinna kirke etter familiegudstjenesten.

Søndag 18. oktober kl 19.30: Kveldsmesse. Tema: Hjelpearbeid i skuddlinjen. Kveldens gjester: Kari og Ola Skuterud. Prest: Arne Berge. Nattverd. 

Mer informasjon om gudstjenestene i Hinna kirke

Det er åpent for inntil 200 deltakere. Kirken vil være åpen en halv time før gudstjenesten begynner. Det er en fordel om alle ikke kommer samtidig to minutt før gudstjenesten begynner!

Vi følger smittevernveilederen som er laget nasjonalt for gudstjenester og kirkelige handlinger og legger opp til en gradvis og kontrollert åpning av gudstjenestelivet.

Vi er pålagt av myndighetene å registrere deltakerne. Dette vil bli gjort ved at de som kommer skriver navn og telefonnummer på en liste ved inngangen. Lista vil bli makulert etter 10 dager og ikke bli brukt til annet enn eventuell smittesporing. Etter bruk av felles penn, benyttes håndsprit.

Når vi har gudstjeneste med nattverd, blir det gitt forklaring på hvordan nattverdfeiringen vil skje på en trygg måte.

Vi har fjernet leketeppe med leker. Det er gjort klar plastposer med Barnas Søndagsblad til utdeling til barn som kommer til kirken. Vi kommer også til å ha en kort skattkistesamling i gudstjenesten.

Det blir mulighet for å gi takkoffer enten ved bruk av Vipps eller kontanter i korg ved utgangen.

I planleggingen av gudstjenestene følger vi disse fire hovedprinsippene:

  1. Syke personer kan ikke delta eller være til stede
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Vi følger regelen om 1 meters avstand. De som bor i samme husstand kan være nærmere hverandre.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Tilbake