Sorgarbeid


Vi har sorggrupper for ulik alder og ulike tapssituasjoner, for voksne og for barn/unge.

 

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg
– og samtidig lytte til andres erfaringer.

Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen forventer vi at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

Gruppene organiseres av diakonene i Stavanger
bispedømme.
• Gruppene har to ledere som har kunnskap om og erfaring med sorg.
• Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet
• En gruppe består av 6-8 personer og møtes 8-10 ganger
• Gruppene settes sammen av deltagere som er i noenlunde samme livssituasjon
• Gruppene møtes på fast sted
• Nye grupper startes opp når det har meldt seg 6-8 deltagere
• Alle som deltar har taushetsplikt
• Tilbudet er gratis
 

Se "brosjyre for etterlatte" for mer informasjon

Kontakt:

Diakon
Aud Synnøve Løvaas
51 90 57 80
Send e-post

 


Diakon i Varden
Brit Reidun Mossige Tyvand
51 91 71 45
408 48 315
Send e-post

 

Tilbake