Gledesprederen


Gledessprederen er en klubb for mennesker med ulike funksjonshemninger. Dette er et samarbeid mellom Gausel og Hinna menighet. 

 

Samlingene er i Gausel kirke annenhver lørdag kl. 15.45 - 17.40
På programmet står sang, andakt og god drøs.
Mat, saft, kaffe og Bingo kr.30 
Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre!


Kontaktpersoner
Torunn Torgersen tlf. 454 33 237
Inger Lindøe tlf. 951 30 070
Johanna Bu Larssen tlf. 478 03 144       
Torbjørg Sandsmark tlf. 991 24 901


Program
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober
2. november
16. november
7. desember - Adventsgudstjeneste.

Tilbake