Om Vekstdagene


Vekstdager er Hinna menighets tilbud til oppfølging og opplæring etter dåpen og en del av den trosopplæringen i Den norske kirke.

Oversikt over trosopplæring for barn 0-12 år i Hinna

Oversikt over trosopplæring for ungdom 13-18 år i Hinna

Mange kjenner til konfirmasjon og opplegg knyttet til utdeling av 4årsbok. I Den norske Kirke kalles dette trosopplæring, forstått som at vi ønsker å hjelpe barn og unge til å mestre og forstå livet, lære om kristen tro og tradisjon og få mulighet til å praktisere kristen tro på ulike måter. Fra 2011 er Hinna menighet blitt en del av en reform i Den norske Kirke som skal forbedre kvaliteten og tilbudet i kirkens trosopplæring.

Hinna menighets lokale trosopplæringplan ble godkjent av biskop og vedtatt av menighetsråd i 2013. Planen gir en oversikt over innhold og rammer for Vekstdagene.

Alle barn som er døpt i den norske kirke, får tilsendt informasjon om mulighet for deltakelse i ulike trosopplæringstilbud. Dersom barnet ikke er døpt, er det likevel mulighet for å få de samme tilbudene. Foreldre/foresatte kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside, og opprette et abonnement på trosopplæring. En vil da få tilbud om å delta/melde på barnet på ulike trosopplæringstiltak, og vurderer fra gang til gang om dette er aktuelt/passer, før en eventuelt melder på barnet.

For mer info om denne trosopplæringsreformen, se kirken.no eller Den norske Kirkes læreplan ”Plan for trosopplæring. Gud gir vi deler” vedtatt av kirkemøte i 2009. Side 16 og 17 i planen innholder en kortfattet versjon av innholdet. Hinna menighets lokale plan for trosopplæring bygger på "Plan for trosopplæring. Gud gir vi deler"

VISJON:

En raus og tydelig kirke hvor barn og unge får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet

MÅL:

Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning og livsmestring for aldersgruppen 0-18år, uansett funksjonsnivå.

Tilbake