Om Vekstdagene


 

Vekstdager er Hinna menighets tilbud til oppfølging og opplæring etter dåpen og en del av den trosopplæringen i Den norske kirke.

Mange kjenner til konfirmasjon og opplegg knyttet til utdeling av 4årsbok. I Den norske Kirke kalles dette trosopplæring, forstått som at vi ønsker å hjelpe barn og unge til å mestre og forstå livet, lære om kristen tro og tradisjon og få mulighet til å praktisere kristen tro på ulike måter. Fra 2011 er Hinna menighet blitt en del av en reform i Den norske Kirke som skal forbedre kvaliteten og tilbudet i kirkens trosopplæring. Ulike aldersbestemte og tidsavgrensede tilbud vil bli utbygd gradvis fra og med 2011.

Hinna menighets lokale trosopplæringplan ble godkjent av biskop og vedtatt av menighetsråd i 2013. Planen gir en oversikt over innhold og rammer for Vekstdagene.

For mer info om denne trosopplæringsreformen, se kirken.no eller Den norske Kirkes læreplan ”Plan for trosopplæring. Gud gir vi deler” vedtatt av kirkemøte i 2009. Side 16 og 17 i planen innholder en kortfattet versjon av innholdet. Hinna menighets lokale plan for trosopplæring bygger på "Plan for trosopplæring. Gud gir vi deler"

VISJON:

En raus og tydelig kirke hvor barn og unge får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet

MÅL:

Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning og livsmestring for aldersgruppen 0-18år, uansett funksjonsnivå.

Tilbake