Ny liturgisk musikk


Vi begynner å bruke ny liturgisk musikk fra første søndag i adventstida. Her kan du høre den nye musikken.

 

Hinna menighet har i høst justert den lokale grunnordningen for hovedgudstjenestene. Den endringen som vil bli opplevd størst i forhold til dagens gudstjenester, er den liturgiske musikken. Ellers er det en del mindre justeringer, blant annet i en del bønnetekster. 

Her kan du høre melodiene til de liturgiske leddene i Serie 2

Kyrie: Kyrie eleison

Gloria: Ære være Gud i det høyeste (Dette er "Fullstendig Gloria", - i vanlige gudstjenester på Hinna vil det være naturlig å bruke den første tredjedelen og så gå direkte til Amen)

Sanctus: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot

Agnus Dei: Du Guds lam, som bærer verdens synder

Bakgrunnen for endringene er at Kirkemøtet 2019 vedtok justert ordning for hovedgudstjenestene. I år skal alle menigheter justere sine lokale ordninger i forhold til den nasjonale ordningen. Saken har vært arbeidet med i gudstjenesteutvalget, staben og menighetsrådet.

Hinna menighet har siden 2011 brukt Odd Johan Overøye sin musikk til de liturgiske hovedleddene: Bønnerop (Kyrie eleison), Lovsang (Ære være Gud i det høyeste), Hellig (Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot) og Du Guds lam (Du Guds lam som bærer verdens synder). Kirkemøtet har nå vedtatt færre valgmuligheter når det gjelder musikk i gudstjenesten, og Overøye sine melodier er ikke med som normalordning videre.

Vi har valgt å bruke den nyskrevne «Serie 2» som normalordning. Denne musikken kan ledes både av orgel og av band, og melodiene er enklere å synge enn Overøye sine. Noen har nok allerede sunget Guds Lam til Tore Aas sin melodi, som har vært en del brukt i flere av kirkene i Stavanger.

I enkelte gudstjenester vil vi fortsatt bruke høymesse-musikken fra 1977, «Serie 1». Dermed vedlikeholder vi kjennskapen til disse melodiene som mange av de voksne kjenner godt, og som fortsatt vil brukes i mange kirker.

Kantor utarbeider en plan for hvordan vi skal innarbeide den nye musikken.

Tilbake