Dropp-inn treff


Velkommen til et nytt treffpunkt i Hinna kirke!

Har du lyst på faste treffpunkt med andre? Da er du hjertelig velkommen til dropp-inn treff  i Hinna kirke for sosialt samvær og samtaler om troen.

Vi møtes i kirketorget kl 20.00-21.30 , datoer er mandag 2 november og mandag 7 desember

Vi samtaler rundt kommende søndags tekst i gudstjenesten.

Tilbake