Familiegudstjeneste og gudstjeneste med søndagsskole


I Hinna har vi ca 1-2 ganger i måneden Gudstjeneste med søndagsskole eller familiegudstjeneste

 

Gudstjeneste med søndagsskole er ca en gang i måneden med aldersinndelt søndagsskole. Etter gudstjenesten samles barnefamiliene enten i kirketorget til kirkekaffe/saft, lek og prat, eller finner på en aktivitet sammen.

Familiegudstjeneste er også ca en gang i måneden der opplegget skal være særlig tilrettelagt for barn og familier. Disse er knyttet til Vekstdagene/trosopplæringen. Alle gudstjenestene begynner kl 11.

 

Når: Høsten2023:

Gudstjeneste med søndagsskole og søndagsskolegudstjenester:
20. august - Søndagsskolegudstjeneste
03. september
17. september
01. oktober
22. oktober
05. november
19. november - Søndagsskolegudstjeneste                                                                                                     03. desember                                                                                                                                                        17.desember

 

Familiegudstjeneste:

 

Kontakt:

Kapellan
Torbjørn Nedrebø
51 84 04 00
90 52 33 36 
 Send e-post

Tilbake