JuniorKRIK


Junior-KRIK er for barn i barneskolealder og er en time med aktivitet, hinderløype, ballspill og lek uten prestasjonspress.

Vi møtes tirsdager  kl.1715-18 i undervisningsrommet i kirkas kontoravdeling (under Hinnasenteret). Før høstferien er det ikke tirsdagsmiddag og familiesamling i kirkerommet, men vi møtes direkte på aktiviteten kl.1715. Inngang på baksiden av kirka (østsiden).

Frivillig kontingent kr 100 per semester kan betales med Vipps (121490) eller på kontonr 32300503097. Husk å merke innbetalingen med JuniorKRIK og navn på barnet.

Kontakt:

Kapellan
Torbjørn Nedrebø
51 84 04 00
90 52 33 36 
 Send e-post

Tilbake

Del