JuniorKRIK


Junior-KRIK er for barn i barneskolealder og er en time med aktivitet, hinderløype, ballspill og lek uten prestasjonspress.

 

Vi møtes tirsdager i partallsuker kl.17-18. Vi er med på familiesamling i kirkerommet kl 17 og går så ned til undervisningsrommet under Hinnasenteret ca 1715 for å ha aktivitetsøkten. Foreløpig vil det være JuniorKRIK i partallsuker. På sikt satser vi på å møtes hver uke.

Frivillig kontingent kr 100 per semester kan betales med Vipps (121490) eller på kontonr 32300503097. Husk å merke innbetalingen med JuniorKRIK og navn på barnet.

Kontakt:

Prest
Sigbjørn Rydland Jårvik
51 90 57 74

Send e-post

Tilbake