Fiber-ungdomsledersamling


FIBER er et fellesskap for ungdomsledere i Hinna kirke. Vi møtes ca en gang i måneden søndag kl.18-21.

Vil du bli med i Fiber eller være ungdomsleder uavhengig av Fiber-samlingene? Kontakt en av oss ansatte under som voksenledere i Fiber.

Vi har en Spond-gruppe hvor info og datoer for samlinger publiseres. Kontakt en av oss under for kode til Spond-gruppa.

 

Kontakt:

Kateket
Geir Eikrem
51 84 04 00
400 73 411
Send e-post

 

Kapellan
Torbjørn Nedrebø
51 84 04 00
90 52 33 36 
 Send e-post

Tilbake