Fiber-ungdomsledersamling


FIBER er et fellesskap for ungdomsledere i Hinna kirke. Vi møtes ca en gang i måneden søndag kl.18-21.

 

Vil du bli med i Fiber eller være ungdomsleder uavhengig av Fiber-samlingene? Kontakt en av oss ansatte under som voksenledere i Fiber.

Se oppdatert info for samlingene her:

Fibers instagram-profil (lukket, du må be om å bli medlem)

Fibers facebook-gruppe (lukket, du må be om å bli medlem)

 

Kontakt:

Menighetspedagog
Geir Eikrem
51 90 57 79
400 73 411
Send e-post

Kontakt:

Kateket
Kirsti Melangen
51 90 57 78
416 31 168
Send e-post

Kontakt:

Menighetspedagog 
Margunn Østebø
51 90 57 78

Send e-post

 

Kontakt:

Prest
Sigbjørn Rydland Jårvik
51 90 57 74

Send e-post

Tilbake