Konfirmasjoner i mai er utsatt til september


Hinna menighet har utsatt årets konfirmasjoner

 

Hinna menighet har, som mange av menighetene i Stavanger, nå besluttet å utsette vårens konfirmasjoner.

I samarbeid med de menighetene vi har nærmest oss, har vi funnet fram til datoer Hinna skal feire konfirmasjon høsten 2021.  

Konfirmasjonene flyttes til lørdag 4. september, søndag 5. september og lørdag 11. september. Konfirmantene og foresatte får informasjon om hvilken dag de er flyttet til.

Bakgrunnen for at vi har gjort dette, er anbefalingen fra biskopene i Den norske kirke om å vurdere dette. Saka har nå vært til vurdering i staben og i Hinna menighetsråd.

Biskopene, representert av preses Olav Fykse Tveit, sa blant annet dette om eventuell utsettelse av årets konfirmasjoner:

– Biskopene har fått mange spørsmål om det er mulig å gjennomføre vårens konfirmasjoner, og ser at det er risiko for store lokale variasjoner i smittetrykk og restriksjoner. Derfor anbefaler vi menighetene å gjøre egne vurderinger ut i fra situasjonen hos seg, sier preses Olav Fykse Tveit. Han er den ledende biskopen i Den norske kirke.

– Det er usikkert når regjeringen åpner for mer aktivitet, og hvilke tiltak som vil gjelde utover våren på grunn av forsinket vaksinering og nye mutasjoner. Derfor bør menighetene legge lokale planer og vurdere om det er nødvendig å utsette konfirmasjonene, fortsetter han.

I 2019 ble 54 % av landets 15-åringer konfirmert i Den norske kirke. En stor andel av konfirmasjonene skjer mellom april og juni. Dette påvirker derfor mange familier.

– Det er ingen som ønsker å utsette konfirmasjonene. Dersom kirken lokalt vurderer at det er nødvendig er det bedre for konfirmantene og deres familier å få beskjed tidlig, sier han og understreker behovet for at menighetene fortsetter å gi god informasjon til de som nå opplever usikkerhet.

 

Tilbake