Gudstjeneste i Hinna kirke 20. juni kl 11.00


Søndag 20. juni er det gudstjeneste med dåp og nattverd i Hinna kirke. 

 

Søndag 20. juni kl 11.00: Gudstjeneste med dåp. Prekentekst: Matt 16,24-27. Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Kantor: Lena Wegemo. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Deltakerne registrerer seg med navn og telefonnummer på deltakerliste ved inngangen. Benytt håndsprit før og etter bruk av felles penn. Lista makuleres etter 14 dager og brukes kun til smittesporing hvis nødvendig. Vi avslutter nå inntil videre systemet med forhåndsregistrering til gudstjenestene.

Vær gjerne ute i god tid! Regelen om "faste, tilviste plasser" betyr at kirkevertene vil hjelpe deg med å finne en plass og å holde nødvendig avstand til dem du ikke bor sammen med.

Hold god avstand. Bli hjemme hvis du er syk. Vi kan være inntil 200 deltakere. Vi følger smittevernveilederen for Den norske kirke. Den kan leses her.

Kort informasjon om de neste søndagene i Hinna kirke:

Oversikten oppdateres tirsdager med mer informasjon

Søndag 27. juni kl 11. Gudstjeneste

Søndag 11. juli kl 11. Gudstjeneste

Søndag 1. august kl 11. Gudstjeneste

Søndag 15. august kl 11. Gudstjeneste

Tilbake