Sammen som kirke i hele verden


Hinna menighet deltar i aksjonen "sammen som kirke i hele verden". Les mer her.

 

Gjennom aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» ønsker vi å bekrefte vårt engasjement overfor våre tre samarbeidspartnere; Det Norske Misjonsselskap, HimalPartner og Den Norske Israelsmisjon.

Ved aksjonen ønsker vi å:
• Styrke vår identitet som del av den internasjonale kirke, søsterkirker og partnere.
• Styrke vårt eierskap til våre tre misjonsprosjekt.
• Oppdatere informasjons om prosjektene
• Gjennomføre en innsamling til prosjektene i aksjonsperioden

I Hinna menighet har vi valg å markere åpningen av innsamlingsaksjonen på gudstjenesten den 16 mai, og den avsluttes den 24 juni. I denne perioden kan du sende inn din gave gjennom vipps eller på bankkonto. Gavene som gis i denne perioden vil bli fordelt likt mellom prosjektene.

Gave som sendes på vipps: 640 865 merk "Misjon"
Gave som sendes på bankkonto: 3230.05.03097 merk "Misjon".

Menighetens tre misjonsprosjekter

NMS: Carlisle bispedømme i England
Hovedfokuset er arbeid blant ungdom i alderen 11-18 år. Vi etablerer nye møtesteder for
ungdom hvor de får muligheten til å bli kjent med Jesus og troen. Kirke på en ny måte: "Network Youth Church" er navnet på ungdomsarbeidet/-menigheter som nå er etablert i ti av de elleve prostiene i Carlisle bispedømme. Det handler om å bygge
relasjoner til ungdom som andre kirker ikke har kontakt med. I byen Carlisle deles det f.ek. ut kakao i parken som en første kontakt. I 2019 var nærmere 2000 ungdommer involvert i lokalt menighetsarbeid i bispedømmet. Det drives også ledertrening for unge, lokale ledere.
Les mer: https://nms.no/england

HimalPartner: Programmet "Mental helse"
Prosjektene vi støtter i Nepal og Kina har som mål å gi enkeltmennesker med mentale utfordringer verdighet og muligheten til å bidra i samfunnet. Himalpartners prosjekter omfatter mental helse i bred forstand: Utdanning i sjelesorg, freds og forsoningsarbeid, foreldreveiledning, dagsenter for funksjonshemmede, støtte til psykisk helsetilbud på landbygda, og rehabilitering av alvorlig psykisk syke.
Covid-19-pandemien førte til at Nepal ble stengt ned i mange måneder, og det ble rapportert om økt antall selvmord og mer vold i hjemmet. Mange nepalere som har jobbet i andre land har måttet dra hjem til en hverdag uten jobb og inntekt. Og inntekter
fra turismen er uteblitt. Våre partnere har snudd seg rundt og funnet nye løsninger på hvordan de kan jobbe. Det har blitt opprettet krisetelefon, digital kursvirksomhet, og radioprogram som informerer om korona»
Les mer: https://www.himalpartner.no/arbeid/hva/mentalhelse/

DNI: Caspari Center (CC) i Jerusalem.
Caspari Center i Jerusalem har fokus på utrustning, disippeltrening og forskning. CC er en støttespiller for den messianske bevegelse, og gir kompetanse og kunnskap for å styrke menigheter og utruste enkeltmennesker. På senteret jobber messianske
jøder sammen med andre kristne fra forskjellige deler av verden. CC er også en viktig brobygger mellom den messianske bevegelse og den verdensvide kirke. Senteret har under nedstengningen av samfunnet arbeidet mye gjennom digitale
kurs, blant annet flere kurs for sabbatsskolelærere. Det blir for tiden også utviklet internasjonale digitale kurs på engelsk, med emner som bl.a. «Behind the language Curtain» og «The Jewish Background of the New Testament».
Se kort informasjonsfilm her: https://youtu.be/VCsNZ7lhBk4.
Les om Casparisenteret her: www.caspari.com

Tilbake