Gudstjenester i Hinna kirke


Her kan du lese om kommende gudstjenester i Hinna kirke

 

Kommende søndagers gudstjenester:

Søndag 23. februar kl 11.00: Gudstjeneste. Prekentekst: Jesus ber for alle sine (Joh 17,20-26). Prest: Øyvind Tjelle. Kantor: Anne Jordheim. Dåp. Nattverd. Takkoffer til VID Misjonsghøgskolen. Fellesgudstjeneste med Hillevåg og Gausel menigheter. 

Søndag 1. mars: Ikke gudstjeneste i Hinna kirke. Vi deltar på fellesgudstjeneste i Hillevåg eller Gausel kirke.

Søndag 8. mars kl 11.00: Allesammen-gudstjeneste med søndagsskole. Prekentekst: Den kanaaneiske kvinnen (Matt 15,21-28). Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Kantor: Anne Jordheim. Dåp. Nattverd. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe, lek og prat etter gudstjenesten.

Søndag 8. mars kl 19.30. Kveldsmesse, en enkel gudstjeneste med nattverd, band og forsangere. Kveldens gjest: Svein Arne Lindø. Tema: Demokratisering i kirken. Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Takkoffer. Sosialt samvær etter gudstjenesten.

Søndag 15. mars kl 11.00: Gudstjeneste

Torsdag 19. mars kl 11.00: Eldregudstjeneste. En gudstjeneste før påske med tradisjonelle salmer og gammel liturgi. Nattverd. Prest: Arne Berge. Diakon: Aud Synnøve Løvaas. Kantor: Anne Jordheim. Eldre som bor på institusjoner er spesielt invitert, men alle er hjertelig velkommen. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Søndag 22. mars kl 11.00: Gudstjeneste

Denne oversikten blir normalt oppdatert hver tirsdag med siste informasjon om kommende søndag. For søndager lenger fram i tid, se kalenderen på nettsida.

Tilbake