Nye møbler i dåpssakristiet


Hinna kirke har fått sponset nye møbler til dåpssakristiet. Vi håper bord og sofaer kan være med å skape et godt rom for både små og store.

Tilbake