Abonnement på trosopplæring


Du kan nå abonnere på info om trosopplæring til ditt barn

Alle barn som er døpt i den norske kirke, får tilsendt informasjon om mulighet for deltakelse i ulike trosopplæringstilbud. Hinna menighets trosopplæring kalles Vekstdagene og inkluderer bl.a. Babysang, 4-årsbok, Tårnagenthelg, Lys Våken og Konfirmasjon. Dersom barnet ikke er døpt, er det likevel mulighet for å få de samme tilbudene. Foreldre/foresatte kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside, og opprette et abonnement på trosopplæring. En vil da få tilbud om å delta/melde på barnet på ulike trosopplæringstiltak, og vurderer fra gang til gang om dette er aktuelt/passer, før en eventuelt melder på barnet.

Trykk her for å komme direkte til kirken.no/minside

Sliter du med innlogging, trykk her for å sende en epost til menighetspedagog Geir Eikrem. Send da navn på barnet og fødselsår så legger vi det til i våre lokale lister. Innlogging via kirken.no/minside er best, da den gjør at du også får info hvis du senere flytter ut av Hinna sokn. Men bruk epost-løsning hvis innlogging ikke fungerer/er mulig.

(Barn som er døpt/medlemmer i den norske kirke, skal ikke melde seg på her. De får allerede tilsendt informasjon/invitasjoner.)

Tilbake

Del