Velkommen til gudstjeneste


Søndag 2. april kl 11.00. Gudstjeneste på palmesøndag i Hinna kirke. Her finner du også informasjon om gudstjenestene de neste ukene.

Palmesøndag Hinna kirke kl 11.00: Prest: Bjørn Brakestad. Kantor: Ingvar Lygren.

Gudstjenester de neste ukene i Hinna kirke: 

Skjærtorsdag: Hillevåg kirke kl 18.00: Prest: Torbjørn Nedrebø. Kantor: Tore Bols. Nattverd.

Langfredag: Hinna kirke kl 11.00: Pasjonsgudstjeneste. Prest: Torbjørn Nedrebø. Kantor: Anne Jordheim.

Påskedag: Hinna kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste. Prest: Torbjørn Nedrebø. Kantor: Anne Jordheim. Tore Koppang trompet

Søndag 16. april kl 11.00. Gudstjeneste med søndagsskole

Søndag 23. april kl 11.00. Familiegudstjeneste. Bok til fireåringer

Søndag 30. april kl 11.00. Gudstjeneste med søndagsskole

Denne oversikten blir normalt oppdatert innen onsdag hver uke.

Tilbake