Velkommen til gudstjeneste i Hinna kirke


Familiegudstjeneste søndag 21. august kl 11.00.

Her finner du også informasjon om kommende gudstjenester

Søndag 21. august kl 11: Familiegudstjeneste. Alle som begynner i 1. klasse på skolen denne høsten, er spesielt invitert. Markering av oppstart av nytt semester i kirken. Prest Arne Berge, menighetspedagog Margunn Østebø, kantor Anne Jordheim med flere deltar. Nattverd. Kirkesaft og kirkekaffe med aktiviteter for barna.

Gudstjenester de kommende ukene:

Søndag 28. august kl 11. Gudstjeneste. Søndagsskolen starter opp igjen etter sommeren.

Søndag 4. september kl 11. Gudstjeneste med presentasjon av de nye konfirmantene

Søndag 11. september kl 11. Gudstjeneste med søndagsskole

Søndag 11. september kl 19.30. Kveldsmesse

Søndag 18. september kl 11. Familiegudstjeneste

Denne oversikten blir normalt oppdatert innen onsdag hver uke.

Tilbake

Del