Velkommen til gudstjeneste i Hinna kirke


Første søndag i adventstiden! Søndag 27. nov kl 11 samles vi til gudstjeneste med søndagsskole.

Torsdag 1. des kl 11 inviterer vi til eldregudstjeneste med kirkekaffe.

Her kan du også finne informasjon om gudstjenester i hele advents- og juletiden.

27. nov kl 11.00. Gudstjeneste med søndagsskole. Første søndag i adventstiden. Matt 21,1-11. Prest: Arne Berge. Kantor Anne Jordheim. Dåp. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekter. Kirkekaffe.

Torsdag 1. des kl 11.00. Eldregudstjeneste, forenklet høymesse med gammel liturgi. Prest: Arne Berge. Diakon Aud Synnøve Løvaas. Kantor Anne Jordheim. Kirkekaffe. Eldre som bor på institusjonene er spesielt invitert, men alle er hjertelig velkommen!

Gudstjenester de kommende ukene:

4. des kl 11.00. Gudstjeneste. Con Brio deltar. Joh 14,1-4. Prest: Arne Berge. Kantor Ernst Th. Monsen. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

11. des kl 11.00. Gudstjeneste med søndagsskole. Matt 11,2-11. Prest: Torbjørn Nedrebø. Kantor: Anne Jordheim. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

18. des kl 11.00. Julesanggudstjeneste. KorEssa deltar. Luk 1,46-55. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

24. des kl 13.00. Julaftengudstjeneste. Luk 2,1-20. Nedrebø. Wegemo. Vaulen skolekorps. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp og menighetens misjonsprosjekter.

24. des kl 14.30 Julaftengudstjeneste. Luk 2,1-20. Nedrebø. Wegemo. Sang/musikk. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp og menighetens misjonsprosjekter.

24. des kl 16.00 Julaftengudstjeneste. Luk 2,1-20. Nedrebø. Wegemo. Sang/musikk.  Takkoffer til Kirkens Nødhjelp og menighetens misjonsprosjekter.

25. des kl 12.00 (merk tiden). Høytidsgudstjeneste. Joh 1,1-14. Berge. Wegemo. Dåp. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

8. jan kl 11.00. Familiegudstjeneste med juletrefest. Matt 2,1-12. Nedrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Denne oversikten blir normalt oppdatert innen onsdag hver uke.

Tilbake

Del