Hinna Y's Men


Høstens program for Hinna Y's Men.

 

Dato:
   

3. september
Kan barn skape kunst? ved Kjell A. Jensen på Hinnasenteret

12. september
Dagstur til Røvær, arr. Distriksstyret.    

24. september
Bymenigheten - klubb eller menighet? ved Vidar Bakke på Hinnasenteret.

15. oktober    
Georgia - verdens vakreste land? ved Arne Augedal på Hinnasenteret.    

5. november
Fra bibelselskap til misjonsmarken ved Ingeborg Kvammen, tidl. generalsekretær i bibelselskapet, på Hinnasenteret

4. desember
Adventsmøte med onsdagskveldkomiteen, Hinna kirke.

 

Tilbake