Onsdagskvelder i Hinna og Gausel


Her er en oversikt over høstens onsdagskvelder i Hinna og Gausel kirker.

Høsten 2022

Både Hinna og Gausel menigheter har de siste årene hatt samlinger for voksne på onsdager med ulike temaer innenfor kultur, undervisning, misjon m.m.

For høsten går menighetene sammen om å invitere til spennende program og sosiale treffpunkt hver onsdag. Hinna har arrangement i partallsukene og starter opp 7.september med et aktuelt tema om historie og kirkeliv i Ukraina, v/ Halvor Tjønn. Gausel satser på Bokkafe og Bibeltimer i Oddetallsuker.

Programmet starter kl. 19.30 hver gang, dersom ikke noe annet er nevnt spesielt. Kaffe og drøs fra kl 19. Det er gratis entré på de fleste kveldene.


7. september
Hinna kirke
«Ukraina – 600 års kamp for frihet» 
Hvordan kultur, religion og styresett har gjort Russland og Ukraina til to atskilte samfunn.

Foredrag av Halvor Tjønn, journalist, kommentator og forfatter. Tjønn har gjennom sitt arbeid, bla. i Stavanger Aftenblad og i Aftenpostens utenriksredaksjon, fulgt utviklingen i Øst-Europa over tid.

14. september
Gausel kirke 
Bokkafe: Rianna Sten - REISEN

21. september
Hinna kirke
Inntrykk fra Pasjonsspillet i Oberammergau 2022 v/Arne Berge. Sang ved Nils Erik Steinsbø

28. september
Gausel kirke, kirkestua kl 19.00. 
Bibeltime "Det GAMLE! testamente og Jesus" v/Ole Johnny Møyholm. Etterpå: "Kjekt å synge", Ernst leder oss.

5. oktober
Hinna kirke 
Bli kjent med våre internasjonale nabomenigheter. Besøk fra menighetene på Betlehem fra Eritrea og Myanmar.

12. oktober
Gausel kirke 
Bokkafe. Besøk av Ukrainahjelpen, Klippen Sandnes v/ S.Hommeland.

19. oktober Utgår.
Hinna kirke 
I regi av diakoniutvalget 

26. oktober
Gausel kirke kl 19.00. 
Bibeltime  v/Ole Johnny Møyholm. Etterpå: "Kjekt å synge", Ernst leder oss.

2. november
Hinna kirke 
«Ny kunnskap om den messianske bevegelsen i Israel» Arne Berge informerer om Caspari Center.

9. november
Gausel kirke 
Bokkafe. Lene Høigård forteller om sitt Flyktninge-engasjement.

16. november
Hinna kirke
«Hva kirkemøtet i 1968 hadde å si for nye kulturuttrykk i kirken» Tormod Eikill m/dansekunstner Thea Kjeseth Dolmen.

30. november

Gausel kirke kl 19.00. Bibeltime  v/Ole Johnny Møyholm. Etterpå: "Kjekt å synge", Ernst leder oss.

Tirsdag 6. desember
Hinna kirke
Adventsmøte i samarbeid med Hinna Y'smen

14. desember 
Gausel kirke 
Bokkafe-julemøte. Ole Johnny forteller om oppvekst og julefeiring på Smøla.

 

Tilbake

Del