Onsdagskvelder i Hinna og Gausel


Her er en oversikt over høstens onsdagskvelder i Hinna og Gausel kirker.

Høsten 2022

Både Hinna og Gausel menigheter har de siste årene hatt samlinger for voksne på onsdager med ulike temaer innenfor kultur, undervisning, misjon m.m.

For høsten går menighetene sammen om å invitere til spennende program og sosiale treffpunkt hver onsdag. Hinna har arrangement i partallsukene og starter opp 7.september med et aktuelt tema om Kirkeliv og historie i Ukraina, v/journalist og forfatter Halvor Tjønn. Gausel satser på Bokkafe og Bibeltimer i Oddetallsuker.

Programmet starter kl. 19.30 hver gang, dersom ikke noe annet er nevnt spesielt. Kaffe og drøs fra kl 19. Det er gratis entré på de fleste kveldene.


7. september
Hinna kirke 
«Foredrag om Ukraina med et kirkehistorisk blikk», Halvor Tjønn-forfatter og journalist 

14. september
Gausel kirke 
Bokkafe: Rianna Sten - REISEN

21. september
Hinna kirke 
«Paulus i kulturhistorisk lys» v/Arne Berge

28. september
Gausel kirke kl 20.00. 
Bibeltime v/Ole Johnny Møyholm

5. oktober
Hinna kirke 
Bli kjent med våre internasjonale nabomenigheter. Besøk fra menighetene på Betlehem fra Eritrea og Myanmar.

12. oktober
Gausel kirke 
Bokkafe. Besøk av Ukrainahjelpen, Klippen Sandnes v/ S.Hommeland.

19. oktober
Hinna kirke 
I regi av diakoniutvalget

26. oktober
Gausel kirke kl 20.00. 
Bibeltime v/Ole Johnny Møyholm

2. november
Hinna kirke 
«Ny kunnskap om den messianske bevegelsen i Israel» Arne Berge informerer om Caspari Center.

9. november
Gausel kirke 
Bokkafe. Lene Høigård forteller om sitt Flyktninge-engasjement.

16. november
Hinna kirke 
i regi av kulturutvalget

30. november
Gausel kirke kl 20.00. 
Bibeltime v/Ole Johnny Møyholm

Tirsdag 6. desember
Hinna kirke 
i samarbeid med Hinna Y'smen

14. november
Gausel kirke 
Bokkafe-julemøte. Ole Johnny forteller om oppvekst og julefeiring på Smøla.

 

Tilbake

Del