Bønnekrukka og forbønnstjenesten


Du kan legge forbønnslapper i bønnekrukka eller skrive til vår "digitale bønnekrukke".

I kirken har vi ei bønnekrukke. Når du har noe du ønsker skal bli bedt for, kan du skrive en anonym lapp og legge den i krukka. Da blir dette bedt for en tid fremover.

Lapper og penn ligger som vanlig ved bønnekrukka bak i kirkerommet.

Om du ønsker kan du skrive en bønnelapp hjemme før du går til gudstjeneste og legge den i krukka når du kommer.

Du kan også sende bønne-emner på SMS til tlf 922 40 545 eller på mail til diakonen: al592@kirken.no.

Vi har flere i menigheten som har det som sin tjeneste å be for andre og som vil være med å be en tid fremover. Alle e-poster og tekstmeldinger som kommer inn vil bli anonymisert, både avsender og navn ellers.

 

Kontakt:

Diakon
Aud Synnøve Løvaas
Send e-post

Tilbake