Bønnekrukka og forbønnstjenesten


Du kan legge forbønnslapper i bønnekrukka eller skrive til vår "digitale bønnekrukke".

I kirken har vi ei bønnekrukke. Når du har noe du ønsker skal bli bedt for, kan du skrive en anonym lapp og legge den i krukka. Da blir dette bedt for en tid fremover.

Lapper og penn ligger som vanlig ved bønnekrukka bak i kirkerommet. Der står det også håndsprit som brukes etter at du har skrevet ned din bønn.

Om du ønsker kan du skrive en bønnelapp hjemme før du går til gudstjeneste og legge den i krukka når du kommer.

Du kan også sende bønne-emner på SMS til tlf 922 40 545 eller på mail til diakonen: al592@kirken.no.

Vi har flere i menigheten som har det som sin tjeneste å be for andre og som vil være med å be en tid fremover. Alle e-poster og tekstmeldinger som kommer inn vil bli anonymisert, både avsender og navn ellers.

 

Kontakt:

Diakon
Aud Synnøve Løvaas
Send e-post

Tilbake