Åndelig veiledning


Tilbud fra Utstein Pilegrimsgard 

Sjelesorg og terapi tar oftest utgangspunkt i problemer, mens åndelig veiledning tar utgangspunkt i den enkeltes erfaringer med Gud gjennom bønn og ellers i livet. Den som søker veiledning, anbefales å sette av daglig tid med Gud/bønn med påfølgende refleksjon over hva som skjedde i bønnetiden. Refleksjonsnotatene er utgangspunkt for samtalen med veileder.

Vi er en gruppe mennesker i Stavanger bispedømme som på ulike måter har fått erfaring med og opplæring i denne formen for åndelig veiledning. Vi har selv hatt gleden av å gå i slik veiledning, og har opplevd det både befriende og utfordrende. Derfor ønsker vi å tilby åndelig veiledning etter ignatiansk tradisjon til mennesker som bor i vårt bispedømme i regi av Utstein pilegrimsgard.

På grunn av et begrenset antall veiledere er det meste av åndelig veiledning knyttet opp mot de stille retreatene med daglig veiledning.   En stille retreat eller et kurs kan i mange tilfeller bli starten på en periode med jevnlige samtaler med en medvandrer.

Dersom du er lurer på om dette er noe for deg, ta gjerne kontakt slik at vi kan finne det ut sammen. Samtaler utenom retreatene vil foregå forskjellige steder i bispedømmet. Fortrinnsvis i nærheten av der du bor. Vi som er veiledere har selvfølgelig taushetsplikt!

Som en gjenytelse for samtalene, er vi takknemlige for en gave til Utstein Pilegrimsgard, konto nr. 3000.22.37667.

Kontaktperson er diakon Inger Liv Thaule

E-post: ingerlthaule@gmail.com 

Telefon: 974 36 717

Tilbake