Åndelig veiledning


Åndelig veiledning har som mål å hjelpe den som søker veiledning til å oppdage hvor og hvordan Gud er virksom i livet.

 

”Gud besøker oss, men mesteparten av tiden er vi ikke hjemme"  (J. Roux).
 
Åndelig veiledning har som mål å hjelpe den som søker veiledning til å oppdage hvor og hvordan Gud er virksom i livet. Sjelesorg og terapi tar utgangspunkt i problemer, åndelig veiledning tar utgangspunkt i den enkeltes erfaringer med Gud, gjennom bønn og ellers i livet. Åndelig veiledning har som mål å øve opp en vârhet for hvordan Gud beveger og leder, og hvordan dette påvirker samspillet med andre mennesker.
Den åndelige veiledningen vi tilbyr har sine røtter fra Ignatius av Loyola (1491-1556) og arbeider ut fra tanken om at ”Gud lar seg erfare i alt og alle
 
Det er flere personer i Stavanger bispedømme som på ulike måter har fått erfaring med denne formen for åndelig veiledning. I regi av Utstein pilegrimsgard tilbyr de åndelig veiledning til mennesker som bor i vårt bispedømme.
Samtalene vil foregå forskjellige steder i bispedømmet. Fortrinnsvis i nærheten av der du bor. Vi som er veiledere har selvfølgelig taushetsplikt!
 
Velkommen til åndelig veiledning

Kontaktperson:  Reidun Kyllingstad

Tilbake