V15 Konfirmasjon


Velkommen til V15 Konfirmasjon for skoleåret 2020-2021!

 

Informasjon om innmelding - se lengre ned på denne siden!

 

Oversikt over semesterplan og grupper for konfirmanter høsten 2020

Her finner du:

Velkomstbrev 2020

Gruppe 1 2020

Gruppe 2 2020

Semesterplan høst 2020 gruppe 1

Semesterplan høst 2020 gruppe 2

Behov for foreldrestøtte høsten 2020

 

Informasjon om innmelding

Alle som fyller 15år i 2021, som er medlem av eller tilhører Den norske kirke/Hinna sogn får tilsendt invitasjon til å konfirmere seg i Hinna kirke. Er du ikke døpt, er du hjertelig velkommen til å delta på undervisningen og vurdere dåp og konfirmasjon i løpet av året.


I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Konfirmantundervisning i Hinna inneholder en konfirmanthelg på Horve leirsted, konfirmanttreff med ca 400 andre ungdommer i Ynglingehallen, individuell oppfølging ved kateket eller prest og undervisning i kirka med øvelser, refleksjon, samtale, musikk, uteaktiviteter m.m. Undervisning på ukedager begynner med et enkelt måltid. I løpet av året har alle konfirmanter en oppgave knyttet til gjennomføring av en gudstjeneste.

Innmelding:

Fyll ut nettskjema via denne linken. Ønske om konfirmasjonsdato registreres i den rekkefølge en melder inn.

Les informasjon om forventninger. Les, signer og ta med Informasjonsbrev - Konfirmant 2021 på innmeldingsamtale. 


Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med kateket Kirsti Melangen.

Hinna kirkes konfirmantavgift er enten på 2000,- og dekker konfirmasjonshelg inkludert reise til Horve 23 – 25. oktober, enkel servering og materiell til samlingene, eller 1200,- og dekker konfirmantlørdag 5. september, enkel servering og materiell til samlingene.

Menighetene i Stavanger har et alternativt tilbud for konfirmanter dersom man av forskjellige årsaker ikke kan eller ønsker å følge det lokale konfirmasjonstilbudet.

Se mer generell info om konfirmasjon på kirken.no. Her finner du også svar på flere vanlige spørsmål.

Datoer for kommende års konfirmasjoner er: 
2021: lørdag 8., søndag 9. og torsdag 13. mai (Kristi Himmelfartsdag).  
2022: lørdag 7., søndag 8. og lørdag 14. mai. 
2023: lørdag 6, søndag 7. og lørdag 13.mai. 
2024: lørdag 4, søndag 5 og torsdag 9.mai (Kristi Himmelfartsdag). 
2025: lørdag 3, søndag 4 og lørdag 10.mai.

Kontakt:

Kateket
Kirsti Melangen
51 90 57 78
416 31 168
Send e-post


Sokneprest
Arne Berge
51 90 57 73
411 61 504
Send e-post

 

Prest
Sigbjørn Rydland Jårvik
51 90 57 74

Send e-post

Tilbake