V15 Konfirmasjon 2024


Velkommen til V15 Konfirmasjon for skoleåret 2023-2024!

Informasjon om innmelding - se lengre ned på denne siden!

Semesterplan konfirmanter 2023-2024 (for begge grupper)

Informasjon om innmelding som Konfirmant 2024:

Alle som fyller 15år i 2024 og er medlem i Den norske kirke/Hinna sogn, får tilsendt invitasjon til å konfirmere seg i Hinna kirke. Er du ikke døpt, er du hjertelig velkommen til å delta på undervisningen og vurdere dåp og konfirmasjon i løpet av året.

I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Konfirmantundervisning i Hinna inneholder en Bo-hjemme-leir i september/oktober, individuell oppfølging ved kateket eller prest og undervisning i kirka med øvelser, refleksjon, samtale, musikk, uteaktiviteter m.m. Undervisning på ukedager begynner med et enkelt måltid. I løpet av året har alle konfirmanter en oppgave knyttet til gjennomføring av en gudstjeneste.

Innmelding:

Les Informasjon og eget skriv om Forventninger. (Følg linkene)

Her finner du påmeldingsskjema for konfirmasjon 2024. 

 

Konfirmasjonsdatoene registreres i den rekkefølge en melder seg inn. Merk at det er begrensing på antall konfirmanter til de ulike dagene.


Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med kateket Geir Eikrem

Hinna kirkes konfirmantavgift er på 1500,- og dekker Bo-hjemme-leir i høst, enkel servering og materiell til samlingene.

Menighetene i Stavanger har et alternativt tilbud for konfirmanter dersom man av forskjellige årsaker ikke kan eller ønsker å følge det lokale konfirmasjonstilbudet.

Se mer generell info om konfirmasjon på kirken.no. Her finner du også svar på flere vanlige spørsmål.

Datoer for kommende års konfirmasjoner er: 
2024: lørdag 4, søndag 5 og torsdag 9.mai (Kristi Himmelfartsdag). 
2025: lørdag 3, søndag 4 og lørdag 10.mai.

Kontakt:

Menighetspedagog i kateketstilling
Geir Eikrem
51 84 04 00
40 07 34 11
Send e-post

 

 

Kapellan
Torbjørn Nedrebø
51 84 04 00
90 52 33 36 
 Send e-post

 Sokneprest
Anne Margrethe Ree Sunde
51 84 00 00
99 72 18 95
Send e-post

Tilbake