Giverglede


Et program for å styrke menighetens barne- og ungdomsarbeid

Hinna har et omfattende arbeid for barn og unge med mange flotte aktiviteter som søndagsskole, sang og musikktilbud, KRIK, klubber, ungdomskafe, mm. Flere hundre barn og unge er med, og barnefamilier samles i kirken til middag og familiesamlinger tirsdag ettermiddag. 

Menighetsrådet ønsker å fortsette og videreutvikle dette arbeidet når nedstengningen av samfunnet er over. For å kunne gjennomføre dette viktige arbeidet lønner menigheten halvannen stilling av egne midler. Det økonomiske fundamentet er en fast giverordning der alle menighetens medlemmer er invitert til å være med. En slik fast giverordning er også den beste måten å trygge menighetens økonomi. 

For 2022 er budsjettet kr. 720.000. Ved inngangen til 2022 var det ca 70 givere som var med i denne ordningen. Vi regner med at disse fortsetter, og at de vil vurdere å øke sine bidrag.

Som kristne er vi både mottakere og givere av Guds gode gaver. «Gi som gave det dere fikk som gave» sa Jesus (Matt 10,8). I en tidligere oversettelse stod det «for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det». 

Å høre til i en sammenheng der vi kan gi tilbake det vi selv har fått og dele noen av de midler vi disponerer, skaper glede - for den som gir og den som får. Gjennom GIVERGLEDE kan flere dele gleden og menigheten kan vokse.

 

Hva brukes pengene til?

Menighetsrådet finansierer 50 % av kapellanstillingen. Kapellanen har blant annet ansvar for kveldsmessene, familiesamlingene på tirsdager, oppfølging av «nøkkelpersoner» og ellers ha spesielt fokus på barne-, ungdoms- og familiearbeidet i menigheten.

Margunn Østebø er ansatt som menighetspedagog i 100 % stilling og har ansvar for babysang, 1-2-3-Syng, Klubb 67, ledertrening for barn og ungdom, er hovedleder for søndagsskolen, kontaktperson for FK45 og hun arbeider med trosopplæring for de minste barna.


Vil du bli med å støtte dette arbeidet på fast basis?

Du kan fylle ut elektronisk skjema her. Her kan du velge å bli fast giver eller gi et enkelt beløp.

Har du spørsmål, ta kontakt med daglig leder 975 67 074.

Det gis skattefradrag for gaver inntil kr. 25.000,- pr. år.

Kontakt:

Daglig leder
Torbjørn Opsahl
975 67 074
Send e-post

Tilbake