V9 Kunst i kirken 17. og 19.nov 2023


På skolenes planleggingsdag i november inviteres 4.klassinger til å prøve glasskunst, legokunst, trearbeid/sløyd, foto, maling/akvarell, dans og matkunst. De får lære om hvordan kunst brukes i kirken, om kristne symboler og om håp. Søndag viser vi hva vi har laget på kirkekaffen etter gudstjenesten.

(Invitasjon kommer posten ca en måned før og legges da ut her)

Når: Dato høst 2023 er fredag 17.nov kl.0730-1630 (kjernetid kl.09-15) og søndag 19.nov kl.11 - ca13.

Invitasjon sendes i posten til medlemmer av Den norske kirke og alle påmeldt trosopplæringsabonnement via Minside på kirken.no. ca en måned før og digital kopi legges på denne siden. Arrangementet er åpent for alle i Jåtten og Vaulen skolekrets uavhengig av medlemsskap i kirken.

Hvor: Hinna kirke.

Vanlig program (endinger kan komme):
Fredag:
Kl. 0730: Kirka åpner. Flexitid, fri lek m.m. Frokost kl 08-0830.
Kl. 0900: Undervisning: Vi jobber med tema gjennom samtale, historier, aktiviteter, kunstsafari i kirka etc. 
Kl. 1000: Alle får prøve å lage glasskunst
Kl. 1100: Lunsj 
Kl. 1130: Besøk av fotokunstner
Kl. 1200: Gruppearbeid: Trearbeid, maleri/akvarell, dans, foto eller mat. Når en er ferdig, får en prøve legokunst.
Kl 1400: Frukt og yoghurt
Kl 1420: Info om nattverd
Kl.1440: FK45-tid (fri lek) i ungdomskjelleren
Ca 15-1630: Flexitid, fri lek, legokunst m.m.

Går du på en skole som ikke har fri denne dagen, kan du komme når skolen er ferdig. 

Søndag kl.11-13
Gudstjeneste i Hinna kirke og etterpå utstilling på kirkekaffen med det vi lagde og opplevde fredag. Gudstjenesten er åpen for alle. Foreldre, faddere og annen familie er spesielt invitert.

Samlingen fredag koster kr 100,- pga. ting dere får med hjem. Ta kontakt hvis dette er et problem, så finner vi en løsning. Betaling skjer kontant eller med kort når en kommer.

Å gjøre hjemme:  Hvis du er glad i musikk, finner du kanskje en artist eller album du liker i spillelisten 7-9 år Trosopplæring som vi har laget på spotify (dere kan opprette en gratisbruker hvis dere ikke har spotify, eller se spillelisten og finne sangene via en annen strømmetjeneste).

Kontakt:

Menighetspedagog i kateketstilling
Geir Eikrem
400 73 411
Send e-post

Tilbake