Eldregudstjeneste før påske


Torsdag 23. mars kl. 11.00-13.00

Gudstjeneste med nattverd. Berge. Løvaas. Jordheim. Eldre som bor på institusjoner er spesielt invitert, men alle er hjertelig velkommen! Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Tilbake