Ny kateket i Hinna menighet


Tidligere menighetspedagog Geir Eikrem er nå i full gang med kateket-jobben

Geir Eikrem har vært menighetspedagog her i Hinna kirke siden høsten 2011. Han har gjennom dette arbeidet, og tidligere stillinger på Geilo og i Hillevåg, mye erfaring fra arbeid med trosopplæring blant barn og unge og også med konfirmanter.

Vi gleder oss over at Geir er blitt vår nye kateket!

Geir overtok etter Kirsti Melangen som har vært kateket i Hinna i mange år, faktisk i flere omganger. Hun er nå blitt pensjonist.

Tilbake