Ny kateket i Hinna menighet


Menighetspedagog Geir Eikrem er ansatt som ny kateket i Hinna kirke

Geir Eikrem har vært menighetspedagog her i Hinna kirke siden høsten 2011. Han har gjennom dette arbeidet, og tidligere stillinger på Geilo og i Hillevåg, mye erfaring fra arbeid med trosopplæring blant barn og unge. Han har blant annet mye erfaring fra konfirmantarbeid i disse menighetene.

Vi gleder oss over at Geir blir vår nye kateket!

Geir overtar etter Kirsti Melangen som har vært kateket i Hinna i mange år, faktisk i flere omganger. Hun blir pensjonist til sommeren, og det blir avskjed med Kirsti i gudstjenesten søndag 4. juni kl 11.00.

Tilbake