V4 Min kirkebok


Alle prinser og prinsesser som fyller 4år dette kalenderåret er invitert til fest på kongens slott! Hinna kirke er nemlig slottet til Jesus, kongen over himmel og jord. Du skal få boka «Fest på slottet» som bevis på at du er en ekte prins eller prinsesse i Guds rike.

 

Invitasjon til de som blir 4 år i 2020 kommer i posten i månedsskifte september/oktober. Har du ikke fått invitasjon kan du laste den ned her. Alle som er/blir 4 år i 2020 er velkomne til å delta.

Det er to skriv å laste ned:

Invitasjon til 4-åringen

Mer informasjon til foreldre

Påmeldingslink finner du her

Hva og når: Datoer i 2020:

Torsdag 14. oktober kl.1700-1830: Kirkemiddag, fortelling og bli litt kjent i kirken.

Søndag 18. oktober kl.1100-ca.1230: Gudstjeneste; Fest på kongens slott, med utdeling av bok.

Tirsdag 20. oktorber kl. 1715-1800: Minigospel eller Minikrik

Hvor: Oppmøte torsdag:  kirketorg/menighetssal i Hinna kirke.

           Oppmøte søndag: Våpenhus/inngangsparti kirka.

           Oppmøte tirsdag: Inngang baksiden av kirka.

Kontakt:

Menighetspedagog 
Margunn Østebø
51 90 57 78

Send e-post

 

Tilbake