V4 Min kirkebok


Alle prinser og prinsesser som fyller 4år dette kalenderåret er invitert til fest på kongens slott! Hinna kirke er nemlig slottet til Jesus, kongen over himmel og jord. Du skal få boka «Fest på slottet» som bevis på at du er en ekte prins eller prinsesse i Guds rike.

 

Hva og når: 5 samlinger, Datoer i 2019:

Torsdag 7.mars kl. 1700- 1830 sang, lek og samling med Truls (en hånd-dukke).

Mandag 11.mars kl. 1700- 1830 sang, lek og samling med Truls.

Lørdag 23. mars kl.1430-1600 Kirkemiddag, samling, og forberedelser til festen.

Søndag 24. mars kl. 1100 Gudstjeneste med utdeling av bok

Tirsdag 26.mars kl. 1700-1800 Minigospel eller Minikrik

Hvor: Oppmøte kirketorget i Hinna kirke.

Kontakt:

Menighetspedagog 
Margunn Østebø
51 90 57 78

Send e-post

 

Tilbake