Søndagsskolen


På søndagsskolen kan du komme hvis du vil leke, ha det moro, høre mer om Jesus og mye annet kjekt. Vi møtes ca en gang i måneden på "Allesammen-søndager" kl.1100.

 

I Hinna kirke har vi noe vi kaller «Alle-sammen-søndag». Det er en vanlig gudstjeneste men med aldersinndelt søndagsskole, slik at alle barna får et tilbud som er tilpasset dem. I Hinna kirke har vi delt søndagsskolen inn i ulike aldersgrupper: Gulliverjengen t.o.m. 6 år, Tårnagentklubben f.o.m. 7år. Syns du at du er for stor til å gå på søndagsskolen? Er du tolv år eller mer og har gått på lederkurset SALT? Da kan du bli med som leder på søndagsskolen! Ta kontakt med kontaktperson Margunn for å bli med som leder eller for å ta lederkurset SALT!

Barna begynner sammen med de voksne inne på gudstjenesten som begynner kl.1100. Etter en liten stund får vi besøk av løven som følger barna ut til søndagsskolen, ca kl.11.15. Foreldre kan bli med hvis ønskelig, og ja, løven er snill ;-) Koronasituasjonen gjør det slik at barn under skolealder ha med seg en voksen på samlingen.

Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende. Sprell Levende har som målsetning om å få gi Jesus til barna.

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Jesus er opptatt av barnas beste. Han tok dem på fanget, velsignet dem og sa at Guds rike hører barna til. På søndagsskolen vil barna få møte Jesus gjennom bibelfortellinger, gjennom sang og musikk, gjennom felleskap og gjennom lek og aktivitet.

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

Når: Høsten 2020 er det søndagsskole 23.august, 20.september, 25.oktober, 22.november og 6.desember.

Kontakt:

Menighetspedagog 
Margunn Østebø
51 90 57 78

Send e-post

 

Tilbake