Tirsdagsmiddag


Velkommen til middag i kirken annenhver tirsdag fra 16.00 - 17.00

Tirsdager i partallsuker inviterer vi i Hinna kirke til felles middag for alle aldersgrupper. Her er det plass til både barn, ungdom, voksne og eldre.

De neste datoene er:

22. august
5. september
19. september
3. oktober
17. oktober
31. oktober
14. november
28. november

Maten serveres i tidsrommet kl 16.00-17.00
Det er påmelding til middagen. Påmeldingen sendes til 92240545 innen søndag.
I påmeldingen skriver du hvor mange barn og voksne som skal ha middag og evt. matallergier. Og navn på den som melder på.

I en periode fremover er tirsdagmiddagen gratis.

Stavanger Kirkelige Fellesråd mottok nylig kr.300.000 fra SR-bankstiftelsen til «Inkludering via måltid». Midlene skal gå til mat og bidra til at det ikke skal være økonomiske terskler for å delta på måltider i menighetene i Stavanger. 

På grunn av disse midlene kan vi i en periode fremover tilby gratis middag! Det hadde vært fint om vi kunne forlenge dette tilbudet etter at pengene er brukt opp. I den forbindelse ønsker vi å sette av penger til fremtidige middager.

Hvis du vil gi en gave til Tirsdagsmiddags-fondet kan du bruke vipps nr 640863. Husk å merk med Tirsdagsmiddag.
 

 
Torsdag i forkant av en middag sendes det ut en sms med meny, påminnelse om påmelding og evt. annen informasjon. Ønsker du å stå på denne listen og få denne sms så send en sms til 92240545 og si at du ønsker å få sms om middagen.

 

 

Kontakt:

Diakon
Aud Synnøve Løvaas
922 40 545
Send e-post

Tilbake