Misjon


Hinna menighet støtter misjonsprosjekt i England, Nepal og Israel.

Hinna menighet har misjonsavtaler med om tre internasjonale prosjekt gjennom NMS (Misjonsselskapet), HimalPartner og Den Norske Israelsmisjon. Samarbeidet er organisert gjennom SMM - Samarbeidsråd for menighet og misjon. Vi har hatt disse avtalene siden 2018. Avtalene ble i 2022 fornyet for fire nye år (2022-2025). Misjonsutvalget følger opp kontakten med misjonsprosjektene på vegne av menighetsrådet.

Her er grunnleggende informasjon om de tre prosjektene:

NMS: Carlisle bispedømme i England
Hovedfokuset er arbeid blant ungdom i alderen 11-18 år. Vi etablerer nye møtesteder for
ungdom hvor de får muligheten til å bli kjent med Jesus og troen. Kirke på en ny måte: "Network Youth Church" er navnet på ungdomsarbeidet/-menigheter som nå er etablert i ti av de elleve prostiene i Carlisle bispedømme. Det handler om å bygge relasjoner til ungdom som andre kirker ikke har kontakt med. I byen Carlisle deles det f.eks. ut kakao i parken som en første kontakt. I 2019 var nærmere 2000 ungdommer involvert i lokalt menighetsarbeid i bispedømmet. Det drives også ledertrening for unge, lokale ledere.
Les mer: https://nms.no/england

HimalPartner: Programmet "Mental helse"
Prosjektene vi støtter i Nepal og Kina har som mål å gi enkeltmennesker med mentale utfordringer verdighet og muligheten til å bidra i samfunnet. Himalpartners prosjekter omfatter mental helse i bred forstand: Utdanning i sjelesorg, freds og forsoningsarbeid, foreldreveiledning, dagsenter for funksjonshemmede, støtte til psykisk helsetilbud på landbygda, og rehabilitering av alvorlig psykisk syke.
Covid-19-pandemien førte til at Nepal ble stengt ned i mange måneder, og det ble rapportert om økt antall selvmord og mer vold i hjemmet. Mange nepalere som har jobbet i andre land har måttet dra hjem til en hverdag uten jobb og inntekt. Og inntekter fra turismen er uteblitt. Våre partnere har snudd seg rundt og funnet nye løsninger på hvordan de kan jobbe. Det har blitt opprettet krisetelefon, digital kursvirksomhet, og radioprogram som informerer om korona»
Les mer: https://www.himalpartner.no/arbeid/hva/mentalhelse/

DNI: Caspari Center (CC) i Jerusalem.
Caspari Center i Jerusalem har fokus på utrustning, disippeltrening og forskning. CC er en støttespiller for den messianske bevegelse, og gir kompetanse og kunnskap for å styrke menigheter og utruste enkeltmennesker. På senteret jobber messianske jøder sammen med andre kristne fra forskjellige deler av verden. CC er også en viktig brobygger mellom den messianske bevegelse og den verdensvide kirke. Senteret arbeidet under nedstengningen av samfunnet mye gjennom digitale kurs, blant annet flere kurs for sabbatsskolelærere. Det blir for tiden også utviklet internasjonale digitale kurs på engelsk, med emner som bl.a. «Behind the language Curtain» og «The Jewish Background of the New Testament».
Se kort informasjonsfilm her: https://youtu.be/VCsNZ7lhBk4.
Les om Casparisenteret her: www.caspari.com

Vi støtter arbeidet i disse tre prosjektene gjennom forbønn, innsamling av penger og ved å spre informasjon om disse spesielle misjonsprosjektene. Vi ber for arbeidet i prosjektene i gudstjenestene våre. Takkoffer og kollekt som blir samlet inn til menighetens misjonsprosjekt, blir delt likt mellom de tre organisasjonene. Og det blir gitt oppdatert informasjon om prosjektene i enkelte gudstjenester (fire ganger i året) og på "Ut i verden"-samlingene, fire onsdagskvelder i året.

 

Kontakt:


Menighetskontoret
51840400
Send e-post

 

Tilbake