Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2015 til høsten 2019.

 

Hinna menighetsråd

Faste medlemmer:
Leder Anne Liv Fløisand
Nestleder Kjell Birger Øysæd
Medlem Jon Brakestad
Medlem Åsleik Rannestad († 21.05.2018)
Medlem Steinar Torgersen
Medlem Ingunn Furre Haaland
Medlem Kristian Boganes
Medlem Anne-Berit Svendsen (til og med mai)
Medlem Arne Berge, sokneprest

Varamedlemmer:
Varamedlem Johannes Holgersen (medlem fra juni)
Varamedlem Trygve Meyer (medlem fra juni)
Varamedlem Guri Haarr Moe (møter fast fra juni)
Varamedlem Anne Karin Kristensen
Varamedlem Anne Marie Austarheim Fløgstad

 

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Kontakt:

Daglig leder
Torbjørn Opsahl
51 90 57 72
975 67 074
Send e-post

Tilbake