Nyhetsbrev fra Hinna menighet


Hver fredag oppdateres denne artikkelen med informasjon fra nyhetsbrevet vårt.
Les videre for å finne ut hva som skjer i menigheten.

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Hinna menighet?
Send en e-post til hinna.menighet.stavanger@kirken.no

 

Faste aktiviteter

Fredag 25. oktober
17:30: FK45
19:30: Klubb 67

Søndag 27. oktober
11:00: Gudstjeneste på bots- og bønnedag. Prest: Anne Grete Hagen. Kantor: Anne Jordheim. Nattverd. Takkoffer til KIA, Kristent Innvandrerarbeid. Kirkekaffe.

Tirsdag 29. oktober
16:00: Tirsdagsmiddag med variert meny.
Pris: Voksne kr 70, barn kr 30, familie kr 160. Påmelding på sms til 40166314 innen søndag i forkant med navn og antall voksne og barn.
17:00: Familiesamling. 123Syng, MiniKRIK og JuniorKRIK fortsetter etter familiesamlingen.

Onsdag 30. oktober
10:15: Andakt i kirkerommet v/Arne Berge.
10:30: Babysang
15:30: Konfirmantsamling gruppe 1
17:30: Barnegospel
18:00: Åpne møteplasser på Chafhi's cafe i Boganesveien 130. Her er alle ungdommer i Hinna bydel velkommen til sosialt samvær, gratis mat og drikke.
19:30: Onsdagskveld i Hinna kirke – Ut i verden samling.

«Den nye misjonærrollen»
Innlegg v/Anne Karin Kristensen som arbeider i Det Norske Misjonsselskap og som er medlem i Hinna menighets misjonsutvalg.
Kaffe og drøs fra kl 19:00. Fri entré. Kollekt.

 

Torsdag 31. oktober
14:00: Junior Klubb for 4.-7. klasse i ungdomskjelleren i kirka. Det blir leksehjelp og lett servering i kaféen.

Fredag 1. november
19:00: Kafé KU

Lørdag 2. november
15:00: V5 Koffor då? - for 5-års-kullet med voksenfølge. Her skal vi snakke om sorg og det kristne håpet, og møte engelen Lurifax som lurer på mange ting. Hinnakirke.no for mer informasjon og påmelding.
15:45: Gledessprederen i Gausel kirke

Søndag 3. november
11:00: Gudstjeneste. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim.
15:00: V5 Koffor då?
18:00: Fiber - Ungdomsledersamling. Les mer her.

 

Til informasjon

Lyse har startet gravearbeid på parkeringsplassen ved kirken. Fremdriftsplanen tilsier at de er ferdige i uke 51. Dette medfører endringer i parkeringsforholdene fremover, samt at det kan bli endringer i adkomst til kjelleren på baksiden av kirken. Vi oppfordrer flest mulig til å gå, sykle eller ta bussen til kirken.

 

 

Kommende arrangementer

Neste kveldsmesse i Hinna kirke: 10. november kl 19:30
Kveldens gjest: Hope for justice. Tema: Moderne slaveri / Håpssøndag.

 

 

 

BLI MED I ÅRETS FAKKELTOG
Fredag 8. november samles vi til å gå sammen for mennesker som blir forfulgt for sin tro. Vi går sammen fra Paviljongen ved Domkirken, går rundt Breiavatnet opp til St. Petrikirken.

Årets tema er: Kvinner som forfølges for sin tro.

Vi ønsker å belyse hvordan kvinner spesielt rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep. Mange ganger er kvinner dobbelt sårbare, både fordi de er kvinner og på grunn av deres tro eller livssyn.

Arrangementet har to deler:
Kl. 17:30:
Oppmøte ved paviljongen, informasjon og appell
Kl. 18:00: Fakkeltoget starter, vi går sammen rundt Breiavatnet opp til St. Petri kirken
Kl. 19:00: Bønn og lovsangskveld i St. Petrikirken, med appell for forfulgte kristne

Dette året blir fakkeltoget i Stavanger en integrert del av den felleskirkelige bønn og lovsangskvelden i St. Petri kirken. Her er hovedmålet og hensikten å sammen tilbe og ære Jesus, be for byen vår og samtidig stå sammen med alle dem som ikke får lov til å uttrykke og utøve sin tro på den måten de selv ønsker.

Dette blir en viktig kveld for byen, og for de millioner av mennesker som forfølges for sin tro.
Du er hjertelig velkommen.
Fri entré.

Arrangører: Forum for menighetsledere i Stavanger, Stefanusalliansen og Åpne Dører

Les mer på fakkeltog.no

Tilbake