Velkommen til gudstjeneste i Hinna kirke


Søndag 25. februar kl 11.00: Fellesgudstjeneste med Hillevåg og Gausel, i Hinna kirke. Nattverd. Prest er Anne Margrethe Ree Sunde og kantor er Ingrid E. Berg Tobiassen.

Her er en oversikt over neste måneds gudstjenester:

Søndag 3. mars kl 11.00: Fellesgudstjenester i Gausel og Hillevåg kirker. Ingen gudstjeneste i Hinna kirke pga skolenes vinterferie. 

Søndag 10. mars kl 11.00: Jubileumsgudstjeneste på Vaulen badeplass! Vel møtt til å feire 900 år for Stavanger by, bispedømme og domkirke! Vi har med jubileumsbåten og mange barn og unge deltar fra ulike deler av menighetsarbeidet. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe rundt bålpannen med sporløype og aktiviteter for små og store! Søndagsskolen, babysang, speideren og konfirmanter deltar. NB: ved dårlig vær feires gudstjenesten inne i Hinna kirke.

 

Denne oversikten blir vanligvis oppdatert hver onsdag.

Tilbake