Velkommen til gudstjeneste på søndag!


Søndag 3. desember kl 11: Adventsgudstjeneste med søndagsskole, dåp og nattverd. Presentasjon av nytt menighetsråd. Prest er Anne Margrethe Ree Sunde og organist er Magnus Lende. Julekrybbelotteri.

Her er en oversikt over neste måneds gudstjenester:

Søndag 10. desember kl 11: Dele-gudstjeneste for hele familien. Dåp og nattverd. Konfirmanter deltar. Julekrybbelotteri. Prest er Anne Margrethe Ree Sunde og organist er Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen. Diakon Aud Synnøve Løvaas medvirker. Kirkekaffe.

Søndag 17. desember kl 11: Adventsgudstjeneste med søndagsskole og nattverd. Prest er Torbjørn Nedrebø og kantor er Anne Jordheim.

Julaften 24. desember kl 13: Julegudstjeneste for store og små. Vaulen skolekorps spiller julen inn. Prest er Anne Margrethe Ree Sunde og kantor er Anne Jordheim. 

Julaften 24. desember kl 14.30: Julegudstjeneste for store og små. Musikere deltar. Prest er Anne Margrethe Ree Sunde og kantor er Anne Jordheim.

Julaften 24. desember kl 16.00: Julegudstjeneste. Vi ringer julen inn. Musikere deltar. Prest er Anne Margrethe Ree Sunde og kantor er Anne Jordheim.

1. juledag 25. desember kl 12.00: Høytidsgudstjeneste. Dåp og nattverd. Prest er Torbjørn Nedrebø og kantor er Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen.

Denne oversikten blir vanligvis oppdatert hver onsdag.

Tilbake