Mona Lode ansatt som ny menighetspedagog


Vi ønsker Mona velkommen som medarbeider i Hinna menighet.

Mona Lode starter som menighetspedagog i Hinna kirke 6. november.
Hun jobber nå som lærer i 50% og pastor i 50% i Ørnes og kommer flyttende derifra med mannen sin.

Vi gleder oss til hun starter i stillingen.

Tilbake