Siri Ueland Chancy begynner som menighetspedagog


Vi ønsker Siri velkommen til Hinna menighet!

Siri Ueland Chancy starter i stillingen som menighetspedagog i Hinna menighet over nyttår.

Vi ønsker henne velkommen som nymedarbeider!

Tilbake