Nytt fra misjonsprosjektene


Hinna kirke støtter arbeid for bedre mental helse i Himalaya, gjennom organisasjonen HimalPartner.

I Nepal har mange foreldre og personer med omsorgsansvar for barn for lite kunnskap om barnas tidligste utvikling, da grunnlaget for sosiale, fysiske og psykiske egenskaper dannes.

Barn i risikosonen er viktig å satse på hvis man skal kunne redusere framtidig fattigdom, dårlig helse, kriminalitet og øke tallet på barn som fullfører skolegangen.

Himalpartner har introdusert foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme) til Nepal. ICDP fokuserer på å bedre relasjonen mellom barn, foreldre og lærere, med fokus på psykososial funksjon. Dette gjøres både gjennom praktisk arbeid og teoretiske kurs. Aller viktigst er nok økt selvrefleksjon og forståelse for barna hos kursdeltakerne. Foreldre forteller historier om hvordan ungene deres i løpet av få uker forandrer seg fordi de vokse behandler dem med forståelse og respekt.

 

Programmet, som også brukes i Norge, er brukt i utviklingsarbeid mange steder i verden, tilpasset den lokal kontekst. De første nasjonale gruppelederne har fått sin opplæring. Nå skal nasjonale kurses for å sikre bærekraften og ta over opplæringen og bedre barns oppvekstvilkår i Nepal.

Les mer om misjonsprosjektene våre her.

 

(Illustrasjonsfoto: Mariann Aspenes Tepu)

Tilbake