Sanggruppa synger på søndagsskolegudstjeneste 9.juni!


Liker du å synge? Bli med sanggruppa for barn fra 2.-6.klasse på neste oppdrag: Søndagsskole-gudstjeneste, søndag 9. juni, kl. 11.

Vi møtes til øving 2 fredager i forkant, fredag 24.mai og fredag 7.juni kl 14-15.30, i Hinna kirke.

Vi begynner øvelsen med å spise litt sammen.

Hilsen kantor i Hinna, Anne Jordheim, aj599@kirken.no, Tlf. 48059844

Tilbake