Sanggruppe for barn 2.- 6. klasse


Liker du å synge?

Bli med og syng på to familiegudstjenester i vår: søndag 11. februar og 21. april, begge kl. 11.

Det blir to øvelser i forkant for hver av disse, på fredager kl 14-15.30. I februar øver vi fredag 2/2 og 9/2.

(Hvis det ikke passer for deg begge søndagene, går det fint å være med på bare den ene)

Hilsen kantor i Hinna, Anne Jordheim, aj599@kirken.no, Tlf. 48059844

Tilbake