Velkommen til søndagsskole-gudstjeneste!


Søndag 9. juni kl. 11.00: Søndagsskolegudstjeneste med dåp og nattverd. Sommeravslutning for søndagsskolen under kirkekaffe. Fellesgudstjeneste i Hinna med Gausel og Hillevåg. Prest er Torbjørn Nedrebø og kantor er Anne Jordheim.

Her er en oversikt over neste måneds gudstjenester:

Søndag 16. juni kl.11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. Prest er Anne Margrethe Ree Sunde og kantor er Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen.

Søndag 23. juni kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. Fellesgudstjeneste i Hinna med Gausel og Hillevåg.

Denne oversikten blir vanligvis oppdatert hver onsdag.

Tilbake