Velkommen til sommerens fellesgudstjenester!


Her kan du få oversikt over når det er gudstjenester i Hinna, Gausel og Hillevåg kirke i sommer!

 

 

Her er en oversikt over neste måneds gudstjenester:

Søndag 7. juli kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd i Gausel. Fellesgudstjeneste for Hinna, Hillevåg og Gausel. 

Søndag 14. juli kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd i Hinna. Fellesgudstjeneste for Hinna, Hillevåg og Gausel. 

Søndag 21. juli kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd i Hillevåg. Fellesgudstjeneste for Hinna, Hillevåg og Gausel. 

Søndag 28. juli kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd i Gausel. Fellesgudstjeneste for Hinna, Hillevåg og Gausel. 

Søndag 4. august kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd i Hinna. Fellesgudstjeneste for Hinna, Hillevåg og Gausel. 

Søndag 11. august kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd i Hillevåg. Fellesgudstjeneste for Hinna, Hillevåg og Gausel. 

Søndag 18. august kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd på Gausel fritidsgård. Fellesgudstjeneste for Hinna og Gausel. 

Søndag 25. august kl 11.00: Oppstartsgudstjeneste i Hinna med deltakelse av 6-åringer og Fiber. Innsettelse av ny daglig leder Camilla Vilde Oscar-Andersen.

Denne oversikten blir vanligvis oppdatert hver onsdag.

Tilbake