Nytt fra misjonsprosjektene


DNI: Caspari Center (CC) i Jerusalem.

Hinna menighet samler inn penger til Israelsmisjonens arbeid. Midlene går til å støtte undervisning av kristen trosopplæring. Midlene samles ikke inn som en støtte til krigen i Israel, tvert imot bidrar kristent menighetsarbeid til forsoning og fred mellom kristne med jødisk og palestinsk bakgrunn. Hinna menighet samler også inn penger til Kirkens Nødhjelp, som er en viktig bidragsyter for humanitær nødhjelp på Gaza.

 

Her kan du lese mer om prosjektet menigheten støtter gjennom Israelsmisjonen

DNI: Caspari Center (CC) i Jerusalem. 
Caspari Center i Jerusalem har fokus på utrustning, disippeltrening og forskning. CC er en støttespiller for den messianske bevegelse, og gir kompetanse og kunnskap for å styrke menigheter og utruste enkeltmennesker. CC har siden 1990-tallet drevet undervisning av frivillige sabbatskolelærere for å styrke deres formelle og pedagogisk kompetanse. Dette arbeidet er nå digitalisert, og i 2023 ble det holdt en rekke kurs. En anslår at denne undervisningen styrker trosopplæringen til om lag 4000 barn hvert år. I januar ble årets første Sabbatskoleseminar gjennomført med 90 deltagere. Det holdes 12-dagerskurs om Jesus i jødisk kontekst der målgruppen var pastorer og forkynnere som ønsker å lære mer om troens jødiske røtter og hva det vil si å være Jesustroende jøde i dag. Caspari Center har, kanskje tettere enn noen andre, fulgt utviklingen til den Messianske bevegelsen i Israel. En arbeider nå med å formidle resultater fra en spørreundersøkelse blant Jesustroende i Israel.

Se kort informasjonsfilm her: https://youtu.be/VCsNZ7lhBk4.
Les om Israelsmisjonen og Casparisenteret :  www.israelsmisjonen.no                www.caspari.com

Tilbake