Påskemåltid i Hinna kirke


Fredag 27. mars kl.19.00 i Hinna kirke
 

 

Bli med på en god forberedelse til  påskehøytiden.

Vi spiser lammemiddag sammen og gjennom symbolske småretter, bibeltekster, salmer og nattverd formidles to store fortellinger; fortellingen om israelittenes utgang fra Egypt og fortellingen om Jesu død og oppstandelse.

Måltidet ledes av Inger Bakke Berge og Arne Berge.
 

Pris kr 370 per person. 
Overskudd går til Den Norske Israelsmisjon. 
Påmelding på sms til  41161504 eller e-post til Hinna menighet
og innbetaling på Vipps eller Hinna menighets konto 3230.05.03097 
innen torsdag 19. mars. Merk innbetalingen «påskemåltid».

Tilbake