Takkoffer


Det er mulig å gi takkoffer selv om du ikke er til stede i søndagens gudstjeneste

 

Hinna menighet samler hver helg inn takkoffer i gudstjenestene, og vi vil utfordre hverandre til å dele av det vi har, også når vi ikke deltar på søndagens gudstjeneste.

Den spesielle våren vi har bak oss, har ført til at både menighetsrådet og organisasjonene/institusjonene vi støtter, har hatt sviktende inntekter.

Du kan gi på Vipps nr 640855 (nytt nummer fra desember 2020). Du kan også gi via menighetens bankkonto 3230.05.03097 og merke gaven med "Takkoffer søndag ....." 

Hinna menighetsråd vedtar offerformål for ett år om gangen, og har vedtatt at takkofferet i 50 % av gudstjenestene skal gå til arbeidet i Hinna menighet og 50 % til eksterne formål (organisasjoner og institusjoner som vi støtter).

Her er planen som er lagt for de kommende helgene

06.12 KFUK-KFUM speiderne

13.12 Den Norske Israelsmisjon

20.12 Menighetsarbeidet i Hinna menighet

24.12 Kirkens Nødhjelp og menighetens misjonsprosjekter

25.12 Menighetsarbeidet i Hinna menighet

Takk for gaven!

 

Tilbake