Takkoffer


Det er mulig å gi takkoffer selv om du ikke er til stede i søndagens gudstjeneste

 

Hinna menighet samler hver helg inn takkoffer i gudstjenestene, og vi vil utfordre hverandre til å dele av det vi har, også når vi ikke deltar på søndagens gudstjeneste.

Den spesielle våren vi har bak oss, har ført til at både menighetsrådet og organisasjonene/institusjonene vi støtter, har hatt sviktende inntekter.

Du kan gi på Vipps nr 121 490 og velge "Takkoffer i gudstjenesten". Du kan også gi via menighetens bankkonto 3230.05.03097 og merke gaven med "Takkoffer søndag ....." 

Hinna menighetsråd vedtar offerformål for ett år om gangen, og har vedtatt at takkofferet i 50 % av gudstjenestene skal gå til arbeidet i Hinna menighet og 50 % til eksterne formål (organisasjoner og institusjoner som vi støtter).

Her er planen som er lagt for de kommende helgene

25.10 KRIK - Kristen Idrettskontakt

01.11 Utstein pilegrimsgard

08.11 Kirkens SOS

15.11 Barne- og ungdomsarbeidet i Hinna menighet

22.11 Menighetens misjonsprosjekter

Takk for gaven!

 

Tilbake